Hoe werkt het

De gemeente Bladel biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Ook de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De aanvraagprocedure en informatieverstrekking rondom de collectieve zorgverzekering wordt verzorgd door Maatschappelijke Dienstverlening Kempengemeenten.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.