Gemeentelijke herindeling 2019

De gemeente Beekdaelen is per 1-1-2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. In 2019 blijft uw oude gemeente de gemeentepolis aanbieden. Bekijk hieronder het aanbod per gemeente:

Nuth
Onderbanken
Schinnen

Uw mening