Hoe werkt het

De gemeente Barneveld biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. U heeft de keuze uit drie verschillende pakketten. Er is een aantrekkelijk basispakket (GarantVerzorgd1), een pakket met uitgebreide dekking (GarantVerzorgd2) en een pakket voor inwoners die veel zorgkosten hebben (GarantVerzorgd3). Alle pakketten bestaan uit de verplichte basisverzekering, een aanvullend pakket en een tandartsverzekering. Bij het pakket GarantVerzorgd3 is bovendien het eigen risico meeverzekerd. Naast collectiviteitskorting is in de premie voor de pakketten een financiële bijdrage van de gemeente verrekend.

LET OP: De collectieve ziektekostenverzekering vergoedt de eigen bijdrage van een WMO-maatwerkvoorziening tot € 300,- per jaar. Dit geldt enkel voor de eigen bijdrage die het CAK bij u in rekening brengt (met uitzondering van vervoer/scootmobiel). Deze vergoeding geldt niet voor de eigen bijdrage van algemene voorzieningen, waaronder het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als  uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met uw vermogen.