Hoe werkt het

De gemeente Baarn biedt samen met Zilveren Kruis een collectieve verzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. De uitvoering van deze collectieve verzekering  wordt verzorgd door Uitvoeringsorganisatie BBS.

Voor deze verzekering(en) geldt dat:

  • Er een korting is van 2 procent op de basisverzekering.
  • U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende verzekeringen waarbij het Optimaal 3 pakket de meest uitgebreide dekking heeft.
  • De gemeente een deel van de premie van de aanvullende verzekering betaalt.
  • Deelnemers toegang hebben tot extra vergoedingen voor onder meer brillen, fysiotherapie, tandartskosten, alternatieve geneeswijzen, hulpmiddelen (zoals een hoortoestel en orthopedisch schoeisel), voetzorg en dieetadvisering en eigen bijdragen WMO
  • Zilveren Kruis iedereen accepteert, ook mensen met een mindere gezondheid.

Via deze website kunt u de 3 aanvullende verzekeringen vergelijken met uw huidige zorgverzekering.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan wordt de premie door BBS ingehouden op uw uitkering.

Kom ik in aanmerking

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen tot 130 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.

Als extra voorwaarde geldt dat uw vermogen niet hoger mag zijn dan € 6.505 voor een alleenstaande of € 13.010 voor een alleenstaande ouder of gezin.
Ook mag de overwaarde van uw eigen woning niet meer dan € 52.500 bedragen.