Hoe werkt het

Hebt u een laag inkomen, dan is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering best een zware last. De gemeente Amsterdam heeft daarom afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. U krijgt 2,5 % korting op de premie van de basisverzekering Basis Zeker.

Aanvullende verzekering

U kiest daarnaast uit een van de drie aanvullende verzekeringen, de AV Amsterdam 1, 2 of 3. De gemeente legt bij alle drie de aanvullende pakketten een deel van de premie per maand bij. Daardoor wordt het aanvullende pakket AV Amsterdam 1 gratis. De AV Amsterdam 2 wordt € 13,87 goedkoper en de AV Amsterdam 3 wordt € 13,87 goedkoper. Ook een aantal van de wettelijke eigen bijdragen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Het maakt daarvoor niet uit welke van de drie aanvullende verzekeringen u heeft. Kijk in de brochure rechts op deze pagina voor de vergoedingen per pakket.

Verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385,- per jaar (in 2021: € 385,-). U moet dus altijd eerst zelf € 385,- betalen voordat u iets vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen: zo betaalt u bijvoorbeeld geen eigen risico voor bezoeken aan de huisarts, voor verloskundige zorg en voor kraamzorg. Voor kinderen onder de 18 hoeft u ook geen eigen risico te betalen.

U kunt uw verplicht eigen risico in termijnen betalen.

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat u onverwachts voor hoge kosten komt te staan. Daarom is er een regeling waarmee u het verplicht eigen risico in twaalf maandelijkse termijnen  betaalt. Het werkt als volgt:

– In 2022 betaalt u elke maand € 32,08. Dat bedrag brengen wij elke maand als premie in rekening.

– Voor heel 2022 betaalt u dus € 385,-. Zilveren Kruis betaalt daarmee uw rekeningen van het verplicht eigen risico. U wordt dus niet opeens verrast met een hoge rekening voor het verplicht eigen risico.

– Gebruikt u in 2022 het verplicht eigen risico van € 385,- niet of maar voor een deel? Dan krijgt u het niet gebruikte deel eind 2023 terug.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en u betaalt voor kinderen tot 18 jaar geen verplicht eigen risico

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering én de aanvullende verzekering. Ook de tandheelkundige zorg valt voor kinderen tot 18 jaar geheel onder de Basisverzekering. U betaalt voor kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage en geen verplicht eigen risico. Uitzondering zijn kosten voor orthodontie (beugel). Hiervoor moet u zich aanvullend verzekeren in de AV 2 of AV3.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de vergoedingen of de verschillen tussen de drie aanvullende pakketten? Kijk dan in de brochure of bel met Zilveren Kruis: 071 751 0033.

Kom ik in aanmerking

De Collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam is bedoeld voor Amsterdammers met een laag inkomen. De voorwaarden voor 2022 zijn:

 • U woont in Amsterdam en staat hier op de datum van de aanvraag ingeschreven.
 • U hebt een laag inkomen. Kijk hieronder voor de bedragen.
 • Uw vermogen was op 31 december 2020 niet meer dan € 12.450,- (gezin of alleenstaande ouder) of € 6.225,- (alleenstaande). Kijk hieronder wat er onder vermogen valt.
 • Als u een eigen huis hebt: de overwaarde van uw woning mag op 31 december 2020 niet meer zijn dan € 52.500,-. De overwaarde bepaalt u door het openstaande hypotheekbedrag af te trekken van de WOZ-waarde.
 • U gaat akkoord met een maandelijkse automatische incasso. Dat betekent dat uw premie iedere maand automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.
 • U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verzekeraar. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan kunt u ook instromen in de Collectieve verzekering als u een premieachterstand hebt. U moet de achterstallige premie wél gewoon betalen. Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u de premie laten inhouden op uw uitkering. Dit kunt u regelen met uw inkomensconsulent.

Inkomen
Uw totale jaarinkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen hieronder. Naast het fiscaal jaarinkomen tellen ook overige inkomsten mee. Bijvoorbeeld alimentatie, studiefinanciering of inkomen uit het buitenland. Deze inkomsten moet u ook invullen op het aanvraagformulier.

Het fiscaal jaarinkomen is het hoogste bedrag op uw jaaropgave. Als u zelfstandig ondernemer bent, gaat het om de fiscale winst. Dit is de bruto omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

Jonger dan AOW-leeftijd Maximum jaarinkomen 2020
Echtpaar € 26.128
Alleenstaande ouder € 25.688
Alleenstaande € 20.551,-
AOW-leeftijd en ouder Maximum jaarinkomen 2020
Echtpaar € 26.481,-
Alleenstaande ouder € 24.311,-
Alleenstaande € 19.294,-

Was uw inkomen in 2020 boven de inkomensgrens?
Als uw inkomen in 2020 boven de hierboven omschreven grens lag, maar u verwacht dat uw inkomen en uw vermogen over 2020 wel onder de inkomensgrens voor 2021 ligt, hebt u misschien wel recht op de Collectieve zorgverzekering.

Vermogen
Als vermogen telt mee:

 • het geld op uw bank- en spaarrekeningen op 31 december 2020
 • contant geld
 • lijfrentepolissen
 • koopsompolissen
 • aandelen
 • obligaties
 • sieraden en andere waardevolle bezittingen
 • de waarde van uw auto boven de € 3.500,-

We kijken naar het verwacht inkomen en vermogen van 2020. Uw vermogen mag op 31 december 2020 niet meer zijn dan € 12.450,- (gezin of alleenstaande ouder) of € 6.225,- (alleenstaande).

Schuldsanering
Hebt u een hoger inkomen, maar zit u in de schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of de Kredietbank Amsterdam? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor de Collectieve zorgverzekering. Geef dit aan op het aanvraagformulier.