Hoe werkt het

De gemeente Amstelveen biedt samen met Zorg en Zekerheid  twee collectieve ziektekostenverzekeringen aan, de AV Gemeente Top en de AV Gemeente Standaard.

Door mee te doen aan de collectieve ziektekostenverzekering kunt u een korting krijgen op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering. Zorg en Zekerheid geeft een korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Het pakket van beide collectieve verzekeringen zijn uitgebreid met extra vergoedingen zoals tandarts, fysiotherapie of brillen. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

U kunt kiezen uit de volgende twee pakketten bij Zorg en Zekerheid:

De AV Gemeente Standaard zorgverzekering: Dit is een geschikte verzekering voor inwoners met een laag inkomen en vermogen met gebruikelijke zorgkosten.

De AV Gemeente Top verzekering:  Dit is een geschikte verzekering voor inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten. Het pakket biedt ruime vergoedingen.

U kiest zelf het pakket welke bij u past.

Op deze website kunt u beide collectieve pakketten met elkaar vergelijken.

Aanmelden

Als de aanmelding is voltooid, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. Als de gemeente over onvoldoende inkomsten en/of vermogensgegevens van u (en eventuele partner) beschikt, dan worden deze gegevens bij u opgevraagd.

Gespreid betalen eigen risico
Wilt u niet voor onverwachte kosten komen te staan? Of verwacht u uw verplicht eigen risico helemaal te gebruiken? Betaal dan uw verplicht eigen risico van € 385,- vooruit in 10 termijnen. Dat noemen we gespreid betalen eigen risico. Uw voordeel: als u het eigen risico niet helemaal gebruikt, krijgt u het te veel betaalde bedrag gewoon terug. U kiest voor gespreid betalen eigen risico bij stap 3 (‘Uw gegevens’).

Kom ik in aanmerking

Er zijn voorwaarden verbonden voor het afsluiten van een collectieve zorgverzekering.

Let op: de voorwaarden tussen beide collectieve verzekeringen verschillen.

AV Gemeente Standaard:

  • U bent inwoner van de gemeente Amstelveen;
  • Uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag) is niet hoger dan 110% van de relevante bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag);
  • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan is toegestaan volgens de Participatiewet;
  • U bent geen student.

AV Gemeente Top:

  • U bent inwoner van de gemeente Amstelveen;
  • Uw netto (gezins) inkomen (inclusief vakantiegeld) is niet hoger dan 130% van het netto wettelijk minimumloon (inclusief vakantietoeslag).

Meer informatie over het berekenen van uw inkomen:

Voor het berekenen van uw netto maandinkomen telt u alle inkomsten (en die van uw partner) bij elkaar op:

  • netto inkomsten uit arbeid/uitkering, pensioen inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering;
  • netto inkomsten uit verhuur, onderhuur of kostgangers;
  • alimentatie of onderhoudsbijdrage;
  • heffingskortingen van de Belastingdienst: de algemene heffingskorting (minstverdienende partner), de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de jonggehandicaptenkorting (alleen voor jongeren < 27 jr).

Welke inkomsten tellen niet mee?

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, bijzondere bijstand, woonkostentoeslag, individuele inkomenstoeslag, mantelzorgwaardering en jonggehandicaptenkorting (> 27 jr.).

Meer informatie over het berekenen van uw vermogen:

Voor het berekenen van uw vermogen telt u uw spaargeld en de waarde van eventuele bezittingen zoals een auto, eigen huis, beleggingen en schenkingen bij elkaar op.

Vragen?

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Amstelveenloket van de gemeente Amstelveen, telefoonnummer (020) 5404911. Het loket is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.