Hoe werkt het

Welkom. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen, wij noemen dat de gemeentepolis. Hieronder ziet u de pakketten en vergoedingen van VGZ. Wilt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, het gespreid betalen of verzekeren van het eigen risico? Dat leest u hier.

Wilt u verzekerd blijven via de gemeentepolis of wilt u graag deelnemen?
Meld u zich dan op deze pagina aan, kies het pakket dat u wilt en vul uw gegevens in. U kunt ook bellen met VGZ om u aan te melden. De Klantenservice van VGZ geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via tel: 0900 – 7799771. Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

* Wilt u snel geholpen worden met het afsluiten van een zorgverzekering? Houd dan het rekeningnummer en het BSN nummer van u (én uw familieleden) bij de hand. Het BSN nummer vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart of zorgpas.

Eigen risico
In 2023 blijft het verplichte eigen risico €385,-. Iedereen die zorgkosten maakt, moet de eerste €385,- zelf betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar. Een uitzondering hierop is een bezoek aan de huisarts. Die hoef je niet zelf te betalen. Voor veel mensen is het eigen risico veel geld. Het is soms niet zo gemakkelijk zo’n rekening in 1x te betalen. Daarom kun je kiezen om dit te verzekeren of gespreid te betalen.

Aanmelden:
U kunt zich op deze pagina aanmelden door te kiezen voor ‘dekking wettelijk eigen risico.’

1) Eigen risico verzekeren:

Gebruik je jaarlijks een groot deel of je hele eigen risico? Verzekeren is dan een goede optie.
Voordelen:
• Je hoeft geen grote bedragen in 1x te betalen. Je betaalt per maand een vast bedrag bovenop uw premie. Je wordt niet verrast met onverwachte, hoge rekeningen.
• Als je je risico helemaal gebruikt, betekent dit dat je over een jaar minder betaalt.

Voor wie?
Dit is een goede keuze voor mensen die zeker weten dat ze hun eigen risico opmaken.

Aanmelden:
Als je overstapt naar de gemeentepolis via gezondverzekerd.nl/almere kies je voor het pakket Compleet met 0,00 eigen risico.

Belangrijk:
Dit is een verzekering, je krijgt geen geld terug aan het eind van het jaar als je je eigen risico niet of niet helemaal verbruikt.

2) Gespreid betalen:

Je betaalt het eigen risico in 10 termijnen (februari – december)

Voordelen:
• Je hoeft geen grote bedragen in 1x te betalen. Je betaalt per maand een vast bedrag van € 38,50 bovenop jouw premie.
• Maak je het eigen risico niet op? Dan krijg je voor de zomer van 2024 het restant weer terug.

Voor wie?
Voor mensen die niet zeker weten of ze hun eigen risico opmaken en die liever geen grote bedragen in één keer betalen.

Belangrijke informatie:
Het gespreid betalen wordt niet automatisch met je premie ingehouden op je bijstandsuitkering als je die hebt. Het wordt door middel van automatisch incasso maandelijks van je rekening overgemaakt naar VGZ. Wanneer je het maandelijks bedrag 1x te laat betaald, dan stopt de regeling ‘gespreid betalen’. Je krijgt dan weer gewoon een rekening wanneer je eigen risico moet betalen. Hoe dat werkt staat in optie 3.

Aanmelden:
Aanmelden voor gespreid betalen kan zodra u uw polis binnen heeft tot uiterlijk 31 januari 2023. Dit kan op 2 manieren;

Online via; www.vgz.nl/betalen/gespreid-betalen-verplicht-eigen-risico of

Bellen; naar de klantenservice van VGZ via tel: 0900 – 7799771. Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

3) Zelf betalen:

Je ontvangt en betaalt zelf de rekening van de zorgkosten die je maakt en die onder het eigen risico vallen.

Voor wie:
Dit is een goede keus als je wat spaargeld hebt en/of niet veel zorgkosten verwachte.

Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Als je je niet aanmeldt voor optie 1 of 2, dan geldt automatisch deze optie.

Krijg je een hoge rekening die je niet in een keer kunt betalen? Je kunt dan contact opnemen met de klantenservice van VGZ en een betalingsregeling afspreken.

Kom ik in aanmerking

Kan ik meedoen?
Er is geen medische toets of keuring. Iedere Almeerder met een laag inkomen en zonder betaalachterstand bij de huidige zorgverzekeraar kan meedoen.

Wat is de inkomensgrens?
Is jouw inkomen lager dan 130% van het sociale minimum? Zo ja, dan kun je meedoen aan deze collectieve zorgverzekering.

Heb je een betaalachterstand bij jouw huidige zorgverzekeraar?
Dan kun je mogelijk niet overstappen. Vraag dit na bij jouw huidige zorgverzekering. Als je een betaalachterstand bij VGZ hebt dan kun je overstappen als je een betalingsregeling hebt afgesproken met VGZ.

Wat is 130% van het sociaal minimum?
In onderstaand overzicht zie je wat de bedragen van de inkomensgrens zijn.

 Jongeren 130% van het sociaal minimum
alleenstaande 18, 19,20 €    353,63
alleenstaande ouder 18,19,20 (exclusief alleenstaande ouderkop*) €    353,63
gehuwden, beide 18, 19 of 20, geen kinderen €    707,25
gehuwden, beide 18, 19 of 20, kinderen €  1.116,51
gehuwden, 1 is 18, 19 of 20, de ander is 21+, geen kinderen € 1.376,75
gehuwden, 1 is 18, 19 of 20, de ander is 21+, kinderen € 1.786,01

 

 Personen tot pensioengerechtigde leeftijd 130% van het sociaal minimum
alleenstaande € 1.432,37
alleenstaande ouder (exclusief alleenstaande ouderkop*) € 1.432,37
gehuwden, beide nog niet pensioengerechtigd € 2.046,24

 

Personen die pensioengerechtigd zijn 130% van het sociaal minimum
alleenstaande € 1.593,37
alleenstaande ouder (exclusief alleenstaande ouderkop*) € 1.593,37
gehuwden, één of beide pensioengerechtigd € 2.158,47

Wat telt wel en niet mee bij 130% van het Sociaal minimum:

– Dit zijn netto bedragen, inclusief vakantiegeld.
– Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen.
– Een alleenstaande ouder krijgt extra kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit heet de alleenstaande ouderkop. Dit wordt niet meegerekend bij de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum.
– Vermogen telt niet mee.

Print deze pagina