Hoe werkt het

De gemeente Heumen biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

U maakt zelf de keuze van zorgverzekeraar CZ of VGZ.

De gemeente heeft de inkomensgrens gesteld op 130% van de bijstandsnorm. Onder inkomen wordt verstaan: loon, sociale uitkeringen, pensioen en alimentatie.

Heeft u vragen over het online aanmelden? Maak dan een afspraak bij de formulierenbrigade via www.sshbsupport.nl of bel 06 23 84 29 64. Of stel uw vraag via socialezaken@heumen.nl of bel 024 358 83 00.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Met ‘beperkt vermogen’ bedoelen wij uw direct beschikbare middelen. Het gaat hier om middelen in de vorm van contant geld en direct opeisbare tegoeden op bank- en spaarrekeningen met een waarde niet hoger van de grenzen zoals zijn gesteld in de Participatiewet. Het gaat hier dus bijvoorbeeld niet om eventueel vermogen in een eigen woning.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente Heumen? Dan hoeft u geen aanvullende gegevens aan te leveren.
Ontvangt u een ander inkomen? Dan vragen wij tevens om aanlevering van:

  • gegevens inkomen (recente loonstrook bij arbeid of uitkeringsspecificatie uitkering)
  • gegevens vermogen (kopie bankafschriften van alle betaal-en of spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden